Priemerná teplota

Priemerná teplota na ostrove v daných mesiacoch.

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov

Vzduch

12,5

16

20

24,5

27

26,5

25

21

16

More

15

17

21,5

24,5

26

25

23,5

19,5

17

Žiadne komentáre: